RRSO.

Pojęcie Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania.

RRSO jest to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, która związana jest z kosztami kredytu jaki zaciągamy. Jest to wskaźnik, który informuje kredytobiorców jakie są całkowite koszta kredytu i mogą dzięki temu wskaźnikowi porównać ze sobą kilka ofert kredytów różnych banków. Intencje stworzenia RRSO były bardzo słuszne, ale wiele osób nie wie jak korzystać z tego wskaźnika i jak dzięki niemu znaleźć najlepszą dla siebie ofertę kredytu gotówkowego. Obecnie zarówno w umowie kredytowej jak i w samych reklamach kredytów konsumenckich wysokość RRSO musi być wskazana i jest to obowiązkowe. Cała masa jednak potencjalnych klientów w ogóle nie zwraca uwagę na wysokość RRSO, a powinni. Porównując oferty najwięcej osób przy wyborze kredytu sugeruje się wysokością raty, prowizją, a przede wszystkim wysokością oprocentowania nominalnego. RRSO jest bardzo cennym nośnikiem informacji dla kredytobiorców, który pozwala im bardzo łatwo oszacować jakie będą całkowite koszta kredytu lub pożyczki o jaką się starają. Zawsze trzeba zwracać uwagę na wielkość tego wskaźnika. Przed wzięciem kredytu powinniśmy sprawdzić wszystko co jest z tym związane, aby nie mieć później podczas spłacania kredytu jakiejś niemiłej sytuacji.

RRSO powinna uwzględniać każdy podstawowy koszt jaki przyjdzie ponieść kredytobiorcy podczas zawierania umowy o kredyt. We wskaźniku tym uwzględnia się odsetki, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz prowizję. RRSO nie uwzględnia jakie są opłaty dodatkowe, do jakich zalicza się między innymi opłatę za kartę kredytową, czy też wysłanie do kredytobiorcy monitów informujących o opóźnieniach w regulowaniu rat kredytu. RRSO uzależnione jest od kilku elementów, ale są sytuacje, kiedy jej wysokość jest naprawdę bardzo duża. Można znaleźć w ofertach banków, gdzie RRSO będzie sięgało kilkuset procent, a nawet kilku tysięcy procent. Taka rozbieżność w wielkości RRSO uzależniona jest od tego, że brane są nie tylko koszta kredytowania, ale również wartość pieniędzy w czasie. Mówiąc inaczej RRSO jest wskaźnikiem jaki uwzględnia przez jaki czas możemy zarządzać pożyczoną sumą pieniędzy. Możemy mieć sytuację, kiedy mamy ten sam kredyt, ale jeden jest spłacany po kilku latach i RRSO będzie wynosiło kilka procent, lub kredyt którego termin płatności będzie skrócony do miesiąca i RRSO będzie na poziomie kilku tysięcy procent.

Wysokość RRSO jest wyższa od oprocentowania nominalnego. W sytuacji, kiedy oprocentowanie kredytu jest jedynym jego kosztem, bo bank zrezygnował z prowizji i innych opłat, to spłacanie kredytu w ratach sprawi, że wysokość RRSO będzie wyższa od nominalnego oprocentowania. RRSO i oprocentowanie nominalne mogłyby być równe tylko w sytuacji, kiedy spłata kredytu była by jednorazowa i to w dniu zakończenia umowy. Przeanalizujmy konkretną sytuację. Bierzemy kredyt w wysokości 1200 złotych, którego oprocentowanie jest równe 10%, a spłata kredytu będzie na koniec trwania umowy. RRSO będzie takie samo jak wartość stopy nominalnej. W sytuacji, kiedy kredyt będziemy spłacać w ratach co miesiąc RRSO wyniesie 10,47% i tym samym będzie wyższe od oprocentowania nominalnego. Zasada interpretowania RRSO jest prosta. Im ten wskaźnik jest mniejszy tym taki kredyt będzie dla nas tańszy. Należy jednak wiedzieć, że tylko porównując kredyty zaciągnięte w takim samym systemie spłaty można wybrać ten, który będzie dla nas najlepszy. Jak widać Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest jednym z ważniejszych jak nie najważniejszych wskaźników na jakie trzeba zwracać uwagę biorąc kredyt.

 

[back top top]